Sztuczna inteligencja w automatyce, autostradą do Industry 4.0?

W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w branży automatyki. Gdy wkraczamy w erę Przemysłu 4.0, gdzie technologia jest coraz bardziej zintegrowana ze wszystkimi aspektami produkcji, wdrożenie sztucznej inteligencji staje się kluczowe dla firm, które chcą zachować konkurencyjność i wydajność.

Automatyka i sztuczna inteligencja (AI) to dwa tematy, które pojawiają się już w każdym nowoczesnym projekcie przemysłowym, nie dziwi więc fakt, że obie dziedziny szybko się rozwijają i oferują szereg korzyści dla przedsiębiorstw, które decydują się na ich wykorzystanie.

W kolejnym wpisie z serii przyjrzymy się bliżej, jak automatyka i AI mogą być wykorzystywane w przemyśle, jakie są ich ograniczenia oraz perspektywy rozwoju w przyszłości.

Łączenie technologii zawsze podwaja korzyści?

Automatyka jest dziedziną, która odpowiada za projektowanie, produkcję i wykorzystywanie maszyn i urządzeń automatycznie wykonujących określone czynności. W przemyśle automatyka jest stosowana głównie po to, aby zwiększyć wydajność i jakość produkcji, a także w celu zmniejszenia kosztów. W automatyce przemysłowej, dzięki automatyzacji procesów produkcyjnych, przedsiębiorstwa mogą pracować szybciej, dokładniej i wydajniej.

Z kolei sztuczna inteligencja to dziedzina polegająca na tworzeniu komputerowych systemów, które mogą wykonywać zadania, które przez złożoność procesów wymagały inteligencji ludzkiej. Jednym z głównych sposobów wykorzystania sztucznej inteligencji w branży automatyki jest rozwój inteligentnych maszyn i robotów oraz automatyzacja procesów produkcyjnych. Dzięki sztucznej inteligencji, maszyny mogą pracować szybciej i dokładniej, co pozwala na zwiększenie wydajności i oszczędności. Nowe systemy AI pozwalają także na automatyzację procesów decyzyjnych i zwiększenie precyzji działań, dobrym przykładem może być wykorzystanie AI do prognozowania awarii maszyn i urządzeń, dzięki zbieraniu i analizie danych z maszyn, zapewnia wczesne wykrycie potencjalnych problemów i zapobieganie awariom oraz pozwala także na usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem zasobami, takich jak planowanie produkcji czy zarządzanie magazynem. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, maszyny mogą same rozpoznawać i naprawiać usterki, co pozwala na skrócenie czasu przestojów i zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

AI pozwala także na bardziej precyzyjne dostosowanie produkcji do potrzeb rynku, co z kolei przekłada się na lepsze wykorzystanie zasobów. AI także wykorzystywane jest w automatyzacji procesów logistycznych. Dzięki sztucznej inteligencji, systemy logistyczne mogą same planować trasy i optymalizować przepływ towarów, co pozwala na skrócenie czasu dostaw i obniżenie kosztów.

Sprawne wykorzystanie automatyki i sztucznej inteligencji w przemyśle przynosi zatem wiele korzyści w kluczowych obszarach przemysłowych z każdej gałęzi. Podsumowując powyższe akapity, korzyści płynące z implementacji to między innymi:

  • zwiększenie efektywności i wydajności procesów produkcyjnych
  • poprawa jakości produktów
  • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników
  • redukcja kosztów
  • możliwość automatyzacji trudnych i niebezpiecznych zadań
  • automatyzację procesów decyzyjnych
  • planowanie produkcji czy zarządzanie magazynem
  • Analityka i konserwacja predykcyjna

Jakie są wyzwania i ograniczenia dla skutecznego wdrożenia AI?

Jednakże, jak każde rozwiązanie, automatyzacja i AI również mają swoje ograniczenia. Przede wszystkim, wymagają one wysokiej inwestycji początkowej, zarówno w zakresie samego sprzętu, jak i oprogramowania. Kolejnym ograniczeniem jest konieczność posiadania odpowiednio wykwalifikowanego personelu, który będzie miał kompetencje do projektowania, konfigurowania i utrzymania systemów automatyki oraz AI.

Brak zrozumienia technologii przez wielu profesjonalistów w tej dziedzinie chociaż sztuczna inteligencja istnieje od dziesięcioleci, wciąż jest stosunkowo nową technologią w świecie automatyki przemysłowej, a wielu profesjonalistów może nie mieć wiedzy lub umiejętności niezbędnych do jej efektywnego wykorzystania. Może to prowadzić do problemów z wdrożeniem, a także może ograniczać skuteczność technologii.

Kolejnym ograniczeniem sztucznej inteligencji w automatyce przemysłowej jest brak standaryzacji. Ponieważ sztuczna inteligencja jest stosunkowo nową technologią, obecnie nie ma znormalizowanych metod ani protokołów jej wykorzystania w automatyce przemysłowej. Może to prowadzić do zamieszania i niespójności we wdrażaniu systemów AI, co może mieć wpływ na ich skuteczność.

Możliwość wystąpienia błędów. Systemy sztucznej inteligencji są tak dobre, jak dane, na których są szkolone, a jeśli dane są niedokładne lub niekompletne, system może podejmować błędne decyzje. Istnieje również możliwość podejmowania przez systemy sztucznej inteligencji decyzji niezgodnych z polityką lub przepisami firmy.

Istnieje również kwestia przejrzystości, ponieważ systemy sztucznej inteligencji mogą być trudne do zinterpretowania i zrozumienia. Może to utrudnić ludziom zrozumienie, w jaki sposób system podjął konkretną decyzję, co może prowadzić do nieufności i braku akceptacji.

Pozostałe ograniczenia wykorzystania AI w automatyce przemysłowej są związane głównie z kosztami i trudnościami w implementacji. Wymagana jest odpowiednia infrastruktura i specjalistyczna wiedza, co może okazać się kosztowne dla firm. Równie ważne jest zapewnienie  dostępności do danych, ponieważ AI potrzebuje dużej ilości danych, aby uczyć się i działać efektywnie.

Co zatem czeka branże?

W przyszłości automatyzacja i AI będą odgrywać coraz większą rolę w przemyśle, ponieważ technologie te, stosowane wspólnie pozwolą na bardziej efektywne i elastyczne dostosowanie produkcji do zmieniających się potrzeb rynku. Jest również prawdopodobne, że automatyzacja i AI pozwolą na tworzenie nowych, dotąd niemożliwych do wykonania zadań, a także na rozwój nowych gałęzi przemysłu.

Mimo czekających branże wyzwań, wykorzystanie sztucznej inteligencji w automatyce to trend, który będzie się utrzymywał a wraz z rozwojem technologii i spadkiem kosztów wdrażania sztucznej inteligencji, coraz więcej firm zacznie integrować sztuczną inteligencję w swoich operacjach. Potencjalne korzyści płynące z zastosowania sztucznej inteligencji w automatyce przemysłowej pomimo ograniczeń znacznie przewyższają wyzwania. W miarę rozwoju i doskonalenia technologii prawdopodobne jest, że wiele z tych ograniczeń zostanie wkrótce przezwyciężonych, co pozwoli na jeszcze szersze stosowanie sztucznej inteligencji w branży automatyki przemysłowej.

Na koniec pamiętaj o możliwości zapisu do newsletter aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami z branży Automatyki przemysłowej. Ponadto, jeśli potrzebujesz komponentów elektronicznych, uzyskaj wycenę od firmy Oem24 już dziś.

My już wiemy, że możemy Ci pomóc
Ty musisz się przekonać !

Zaoszczędź czas i pieniądze – skontaktuj się z OEM24 !

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera
i odbierz rabat na pierwsze zakupy!

× Jak możemy Ci pomóc?